Els projectes

Volem assumir com a eix fonamental del nostre treball la gestió de la secció local del portal Vilaweb, (www.vilaweb.cat) però no com logo_vw10.gifa finalitat exclusiva dels Serveis Informatius Populars de Sabadell (d’ara en endavant SIPS) sinó també per aprofitar les dinàmiques i possibilitats que generarà aquest projecte per esdevenir un referent que n’alimenti d’altres, com veurem més endavant.

Vilaweb és el projecte periodístic nacional per internet amb més visites (veure annex I). Tot i que té moltes edicions locals, encara ningú l’ha assumit a la nostra ciutat. Fent-ho podrem penjar notícies amb una periodictat no superior a dos dies, reportatges (de fins a un total de tres mensuals), entrevistes… La idea és que a través de la publicitat que allotjarem a la pàgina poguem assumir les despeses administratives (internet, trucades, etc.) i, sobretot, el sou mínim perquè un alliberat coordini les principals tasques del col·lectiu diàriament.

Ja tenim l’espai físic on podríem centralitzar la feina, amb el material informàtic necessari, telèfon i connexió a la xarxa.

A més de Vilaweb, anem a veure ara quines serien aquestes dinàmiques econòmiques i de treball de les quals parlàvem abans que es veuran afavorides per la creació dels SIPS:

 

LA DIRECTA és un setmanari pensat, dirigit i sostingut des dels moviments socials i per als moviments socials.setdirecta.jpg

Assumirem també les tasques de la corresponsalia de la Directa a Sabadell. Tot i que això s’ha fet fins ara puntualment, la producció informativa pròpia que generarem amb Vilaweb així com la xarxa de col·laboradors necessària per fer-ho ens permetrà col·laborar d’una forma més constant tant en la redacció com amb els aspectes més tècnics que es deriven d’aquest projecte (punts de venda a la ciutat, subscripcions…)
www.setmanaridirecta.info

Ràdio Trama és una projecte comunitari que ha començat recentment a emetre per Internet. Té com a objectiuradiotrama.jpg primordial promoure la radiodifusió cultural i educativa, i extendre la socialització de la cultura i del coneixement, així com oferir un espai als col·lectius que treballen a la ciutat perquè disposin d’un mitjà per difondre la seva tasca i els seus projectes entre la resta de la ciutadania. Pel què fa a la part periodística o informativa del projecte, realitza un informatiu setmanal que es reemet en dues ocasions cada dia, i és aquí on la feina feta pels SIPS podran servir a aquest projecte.

Creiem que, tractant-se d’un mitjà de difussió no escrit, la ràdio pot i podrà (més quan emeti també a través de l’espai radioelèctric en la Freqüència Modulada) arribar a molta gent que no disposi dels mitjans o les ganes d’informar-se a través del www (Vilaweb) o a través d’un mitjà escrit (La Directa).

 

Anuncis%d bloggers like this: